Zeolit u zemljoradnji + NAŠI PROIZVODI

ZEOLIT-KLINOPTILOLIT
Poreklo minerala: Ležište Slanci-V.Selo

Zeolit kamen
 • Mineral iz grupe Zeolita: Klinoptilolit 75-85%
 • Kapacitet katjonske izmene:

      KKI > 180meq 100gr-1: NH4 140mg 100g-1, K2O 161-190mg 100g-1

 • Sastav – %: SiO2=68,00-69,32; Al2O3=12,28-13,23; Fe2O3=1,07-1,20; CaO=2,45-3,85;  MgO=0,45-0,73; Na2O=0,34-0,07; K2O=1,04-1,08;  TiO2=0,17-0,33; GŽ=11,

ZEOLIT U ZEMLJORADNJI

zeolit zemljiste

      Kada se istraživanjima saznalo da prirodni zeolit –klinoptilolit ima slične prednosti kao huminske kiseline, započeta je njegova intenzivna primena u poljorivredi.

Zeolit-klinoptilolit je sinergent (pomoćni učesnik) u ishrani i preventivnoj zaštiti bilja, prirodni nemetalični mineral – oplemenjivač zemljišta sa posebnim doprinosom za održavanje higijene zemljišta.

Kristali zeolita imaju kristalnu trodimenzionalnu strukturu, slična pčelinjem saću, sa mrežom povezanih komora i tunela koji tvore izvanrednu unutrašnju površinu. Zato ove pore mogu usvojiti do 70 težinskih procenata vode, 30% gasova i 90% određenih ugljovodonika.  Gram zeolita-klinoptilolita ima površinu svih pora 142m2. To svojstvo značajno olakšava hemijske reakcije. Izrazit afinitet prirodnih zeolita je prema amonijaku (100g klinoptilolita skladišti 140mg NH4 i 170g kalijuma-K2O) i tako doprinosi pravilnoj ishrani biljaka.

       Kristal zeolita-klinoptilolita je najrasprostanjeniji među prirodnim zeolitima i najviše je u upotrebi. Ima ulogu molekularnog sita. Klinoptilolit je sunđer za dugotrajnu retenciju (čuvanje) zemljišne vlage i zdravo je skladište za biljna hraniva. Tako obezbeđuje biljkama životnu snagu (vigor), za brži rast i veću otpornost na bolesti.

 

PRIMENA ZEOLIT-a U UZGOJU BILJAKA

Agro-Zeolit (oplemenjivač zemljišta)

prirodni zeolit
zeolit beograd
Zeolit posipanje

Agro-Zeolit  je namenjen za meliorativnu primenu: Prirodni oplemenjivač zemljišta i stimulator rasta biljaka.

 • Doziranje: 500kg ha-1 – 5000kg ha-1
 • Nanošenje po površini pre obrade zemljišta.
 • Preporuka: mešanje sa mineralnim biljnim hranivima (‘’pola-pola’’ : 300kg ha-1

NPK mineralna biljna hraniva + 300kg ha-1  Agro-zeolit).

Primena:        

  • Razbacivanjem po celoj površini pre oranja,
  • Zajedno u redovima sa sadnim materijalom, ili direktno u sadne jame.
  • Za kulture sa plićim korenovim sistemom se unosi u zemljište ( 10-20cm),
  • za ostale kulture ( 30 cm i više).
  • Zeolit se može unositi prilikom osnovnog đubrenja ili zajedno sa  semenom /sadnicom  prilikom setve/sadnje.

Doziranje: 1 – 3 tone/ha  u zavisnosti od biljne kulture i stanja zemljišta

Unošenje u zemljište:

  • zaoravanjem,
  • tanjiranjem,
  • sa mineralnim đubrivom kod setve.
Podelite ovaj članak na društvenim mrežama