Zeolit - Primena u poljoprivredi

 • Prirodni zeolit-klinoptilolit je oplemenjivač zemljišta, deluje kao sredstvo za poboljšanje kvaliteta zemljišta. Zbog svoje sposobnosti da apsorbuje i zadržava vodu i visokog kapaciteta jonske izmene, prirodni zeolit omogućava stvaranje najpovoljnijih uslova za unos hranljivih materija u ishranu biljaka. Sprečava ispiranje mineralnih đubriva iz zemljišta, čime se smanjuju gubici đubriva i ukupni unos, kao i smanjenje procesa zaslanjivanja zemljišta.
 • Zeolit olakšava aeraciju tla, zadržava adekvatnu količinu vode u zoni korena, intenzivira razvoj i poboljšava rast biljaka.  omogućavaju smanjenje nivoa raznih toksičnih supstanci u zemljištu, uključujući pesticide i teške metale, čime se smanjuje njihov sadržaj u finalnom proizvodu.

 • Pored široke primene na poljima farmi za uzgoj ratarskih kultura, zeolit omogućava dobijanje odličnih rezultata kada se koristi za uzgoj zelenih kultura i voćnih kultura u objektima staklenika i na parcelama domaćinstava. To važi i za kućne biljke. Zahvaljujući svojim korisnim svojstvima, zeolit se koristi u izradi zelenih krovova, zelenih travnjaka, golf igrališta i igrališta za druge sportove.

KAKO TO RADI ?

  • Kristalna rešetkasta struktura prirodnog zeolita omogućava ovom mineralu da apsorbuje vodu u velikim količinama – do 30% sopstvenog volumena.  Zeolit ima sposobnost zadržavanja vode u svojoj mrežnoj strukturi koju direktno isporučuje korenu biljaka.

  • Zadržavanjem vode, zeolit sprečava ispiranje vode rastvorenih đubriva. Visok kapacitet jonske izmene zeolita obezbeđuje njegovu sposobnost da “apsorbuje” i isporučuje elemente đubriva zajedno sa vlagom u zonu korena biljaka proporcionalno i konstantnim tempom. Svojstva zeolita za akumulaciju i proporcionalno doziranje omogućava da se smanji učestalost primene i ukupna količina upotrebljenih đubriva, postigne zdravija proizvodnja i poboljša kvalitet zemljišta, čime se sprečava salinizacija i kontaminacija zemljišta .

Prednosti primene zeolita

5/5
 • povećana količina vode u zemljištu odnosno u zoni korena gde je zeolit prisutan,
 • smanjuje ispiranje hranljivih materija,
 • povećava efikasnost primene đubriva – omogućava zadržavanje hranljivih materija, kao što su N, K, Ca, Mg, reguliše njihov sadržaj i sporo oslobađa u zemljištu, prama potrebi biljaka,
 • poboljšava strukturu zemljišta (aeracija tla),
 • stimuliše rast i razvoj korenovog sistema biljaka,
 • sprečava zagađenje podzemnih voda štetnim supstancama koje su prisutne u zemljište,
 • reguliše vrednost pH zemljišta,
 • poboljšava jonsku izmenu u zemljištu.