Zeo invest proizvodi na bazi Zeolita za primenu u Poljoprivredi

zeolit zeo invest
Agro
Agro-zeolit

Prirodni oplemenivač zemljišta

zeolit primena 3
 • Prirodni zeolit-klinoptilolit za popravak strukture zemljišta, povećanje prinosa i kvaliteta gajenih poljoprivrednih  kultura.  Obezbeđuje biljkama snagu za brži rast i veću otpornost na bolesti.

 • Mineral iz grupe ZEOLITA-Klinoptilolit-sa sadržajem u tufu 75 – 85%.
 • Poreklo minerala: Ležište Slanci- Veliko Selo okolina Beograda.
 • Kapacitet katjonske izmene > 182 meq/100g;

        Izmenljivi joni: Ca2+=145,8;  Mg2+=22,8; Na+=4,0; K+ = 9,5;  pH vrednost = 7,40;

 • Hemijski sastav (%): SiO2=68,20-69,32; Al2O3=12,28-13,23, . . .

Zeolit je alumosilikatni mineral, čije su osnovne strukturne jedinice – tetraedri, povezani preko rogljeva u pravilnu trodimenzionu strukturu, čija je osnovna karakteristika poroznost – prisustvo geometrijski pravilno uređenih kanala i šupljina. U porama zeolita smešteni su lako pokretljivi joni natrijuma, kalijuma, kalcijuma, magnezijuma i molekuli vode. Ova jedinstvena hemijska i strukturna svojstva daju zeolitu mogućnost raznovrsne upotrebe u mnogim privrednim granama.

Zeolit olakšava aeraciju tla, zadržava adekvatnu količinu vode u zoni korena, intenzivira razvoj i poboljšava rast biljaka.  Jono-izmenjivačka svojstva omogućavaju smanjenje nivoa raznih toksičnih supstanci u zemljištu, uključujući pesticide i teške metale, čime se smanjuje njihov sadržaj u finalnom proizvodu.

Kristalna rešetkasta struktura prirodnog zeolita omogućava ovom mineralu da apsorbuje vodu u velikim količinama – do 30% sopstvenog volumena.  Zeolit ima sposobnost zadržavanja vode u svojoj mrežnoj strukturi koju direktno isporučuje korenu biljaka.

Zadržavanjem vode, zeolit sprečava ispiranje vode rastvorenih đubriva. Visok kapacitet jonske izmene zeolita obezbeđuje njegovu sposobnost da “apsorbuje” i isporučuje elemente đubriva zajedno sa vlagom u zonu korena biljaka proporcionalno i konstantnim tempom. Svojstva zeolita za akumulaciju i proporcionalno doziranje omogućava da se smanji učestalost primene i ukupna količina upotrebljenih đubriva, postigne zdravija proizvodnja i poboljša kvalitet zemljišta, čime se sprečava salinizacija i kontaminacija zemljišta .

 • Popravlja fizičko-mehaničke i biološke osobine zemljišta,
 • poboljšava sposobnost zadržavanja vode u zemljištu,
 • smanjuje ispiranje hranljivih materija, povećava efikasnost primene đubriva – omogućava zadržavanje hranljivih materija, kao što su: N, K, Ca, Mg, reguliše njihov sadržaj i sporo oslobađa u zemljištu,
 • stimuliše rast i razvoj korenovog sistema biljaka,
 • sprečava zagađenje podzemnih voda štetnim supstancama koje su unete u zemljište,
 • reguliše vrednost pH zemljišta,
 • poboljšava jonsku izmenu u zemljištu.
 • Utiče na smanjenje bolesti biljaka, jača imunitet biljaka.
 • Razbacivanjem po celoj površini parcele, pre oranja, u zavisnosti od vrste zemljišta, od 500 kg do 5 tona/ha.
 • Razbacivanje zajedno sa mineralnim đubrivom ili stajnjakom, pre oranja, 500 kg do 2 tone/ha.
 • Ubacivanje direktno u jame ili trake za sadnju biljaka, ispod ili u zonu korena.
 • Dezinfekcija plastenika 0,5 kg do 1 kg po m2.
 • Kod sadnje vinove loze 0,5 kg po sadnom mestu, Kod proizvodnje sadnih kalemova 0,5-1 kg po 1m2.
 • Kod sadnje voćaka 1 – 2 kg po jami ( sadnom mestu). Kod zasađenog voća ukopavanje u zemlju oko stabala na što veću  dubinu, što blilže korenovom sistemu 1-2 kg po stablu.
Agrorod
Agrorod

100% prirodno mineralno ekološko đubrivo

zeolit srbija
 • Stimulator rasta biljaka sa makro i mikro hranljivim elementima.

 • Ekološki proizvod, prirodni netoksični proizvod, bezbedan za ljude, životinje i okolinu.
 • Smanjuje upotrebu neekoloških đubriva,
 • Reguliše pH zemljišta,
 • Poboljšava klijavost semena,
 • Poboljšava razvoj korenovog sistema,
 • Efikasno utiče na popravak kvaliteta zemljjišta. 
 • Popravlja fizičke, hemijske i biološke osobine zemljišta. 
 • Reguliše kiselost, rastresitost, pH vrednost, neutrališe teške metale i prisutne toksične elemente (pesticide i herbicide).
 • AGROROD se primenjuje u sklopu redovnih agrotehničkih mera, u jesen ili rano proleće, kao i prilikom sadnje direktno ubacivanjem u brazde.
 • Ubacivanjem AGRORODA u zemljište predsetvenom obradom ili prilikom oranja, osigurava se čuvanje vlage i hranljivih materija u zemljištu. Hranljive materije su dostupne biljkama tokom cele vegetacije.
 • Pokazalo se da silicijum jača ćelijski zid i strukturni integritet biljke, poboljšava otpornost na sušu i hladnoću, jača odbrambeni sistem biljaka za odbranu od napada bolesti, jača korenov sistem, povećava masu biljaka.
 • Uticaj silicijuma na otpornost biljaka nastaje kao posledica gomilanja silicijuma u epidermisu lista gde se stvara tanak sloj koji štiti biljku od gubitka vode i smanjuje uticaj spoljnih faktora na biljke.
 • Reguliše vlažnost zemljišta, adsorbuje vodu, formira vodni rezervoar, povećava otpornost na sušu,
 • uz primenu agroroda klasično đubrenje se  smanjuje od 30% – 40%.
 • Sastav: Si – 25%: Ca–19,5%; Mg -10,50%; K-0,5%; Fe  – 1,1%; Na- 0,4%; Mn – 0,012%; P – 0,10%.
 • AGROROD se rasipa po zemljištu ili se depozitorima unosi do određene dubine u zavisnosti od vrste biljaka.
 • Pre primene AGRORODA, poželjno je uraditi analizu zemljišta, kako bi se mogla odrediti potrebna količina za primenu.
 • Kod sadnje voćaka dodaje se od 0,5 – 1,0 kg. AGRORODA  po sadnom mestu.
 • Posebno je pogodan za tretiranje zemljišta u vinogradima, voćnjacima kao i kod povrtarskih kultura, gde se ravnomerno unosi 400 – 800 kg po hektaru.
 •  
zeofolio ratar
Zeofolio Ratar

Mikronizirani prirodni minerali za zaštitu biljaka

 • ZEOFOLIO  RATAR  sadrži prirodne zeolitne minerale i njihove komponente. Prirodni minerali višestruko pozitivno deluju na popravku kvalitetnih osobina ratarskih plodova  i uvećavaju njihov kvantitet.

  ZEOFOLIO  RATAR zaštita protiv prouzrokovača bolesti i štetočina:

  • Štiti biljke od gljivičnih, bakterijskih, virusnih bolesti i sprečava razvoj nekih štetnih insekata
  • Hrani biljke i revitalizuje oštećenja na biljkama
 • Upija UV- zrake i termički štiti zelene delove na biljkama
 • U letnjim uslovima na plodu sprečava pojavu ožegotina.
 • Prirodni minerali odbijaju štetne ultraljubičaste zrake.
 • Pri visokim temperaturama ZOFOLIO RATAR  na biljkama smanjuje temperaturu za 10–15 stepeni tako da biljke nesmetano vrše fotosintezu i transpiraciju.
 • Štiti biljke od gljivičnih, bakterijskih, virusnih bolesti i sprečava razvoj nekih štetnih insekata
 • Uloga prirodnih  minerala  u  zaštiti  biljaka   je  veoma   značajna. Njihovom  primenom  se stvara  strukturna  barijera  za  prodiranje  fitopatogenih  organizama  u  ćelije  Na taj način se povećava  otpornost  biljaka  na  razvoj  bolesti, a  takođe  u  značajnoj  meri  se  smanjuje  tj. ometa  i  napad  insekata. Silikati  oblažu  i  ojačavaju  biljna  tkiva  i oštećuju  usni  aparat insekata i otežavaju  varenje  kod  insekata. Na  ovaj  način  biljke  pojačavaju odbrambeni sistem,  pa  se  primena pesticida  može  značajno redukovati.
 • Hrani biljke i revitalizuje oštećenja na biljkama.
 • Biljke iz prirodnih minerala lako usvajaju hranljive elemente  N, P, K , Mg, Ca, Fe, Si, Na, Mn  i tako nadoknađuju njihov nedostatak za vitalne funkcije. Prirodni  minerali  vezuju  za  sebe  toksične  elemente (npr. Pb, Al, Zn. Cd  itd.) koje  biljka  usvaja iz  podloge  što  je  posebno  izraženo  na  kiselim  zemljištima  i  kod  žitarica.

  Prirodni  minerali poboljšavaju  usvajanje  fosfora  i  preuzimaju  njegovu  ulogu, pa  kada  je  u  biljkama  prisutna veća količina  prirodnih minerala, one lakše podnose nedostatak ili nedostupnost fosfora.

  Prirodni  minerali  olakšavaju  usvajanje  kalijuma,  natrijuma,  gvožđa  i  azota. Tretman  ZEOFOLIO   RATAROM   treba uraditi odmah čim se primeti problem sa fosforom (simptomi kod kukuruza su ljibičasti listovi, manje korenskih dlačica) ili kada se primeti zastoj i deformacija biljaka usled trovanja. Tretman se može ponoviti posle 10 tak dana.

 • ZEOFOLIO  RATAR  – Primena :

  Rastvoriti mešavinu u vodi i primeniti u sledećoj razmeri:

  • kukuruz, pšenica, raž, ječam, ovas: 4 kg./ 100 lit. vode
  • suncokret, soja, uljana repica, šećerna repa: 3 kg/100 lit. 
  • deteline, leguminoze: 5 kg/100 lit

Zeolit zeoinvest
Zeofolio Vocar

Ekološki proizvod za zaštitu voćarskih kultura

 • Preparat je mešavina prirodnih minerala sa efikasnim dejstvom kao prirodni fungicidi i prirodni insekticidi.

 • Koristi se za zaštitu biljaka u toku vegetacije od dejstva gljivičnih, bakterijskih i virusnih bolesti.

 • Pokriva određeni segment zaštite voćaka i vinove loze protiv bolesti i štetočina. Deluje na: plamenjaču, pepelnicu, moniliju, kruškinu buvu, sivu plesan, krastavost ploda, pegavost lista

   

 • Sprečava razvoj nekih štetnih insekata
 • Revitalizuje oštećenja na biljkama
 • Sprečava ravoj parazitskih i bakterijskih procesa
 • Upija UV- zrake i termički štiti zelene delove na biljci
 • Zeofolio voćar  deluje na patogene i štetne insekte  tako što usporava i onemogućava njihov razvoj, razviće i razmnožavanje. Prirodni minerali se lepe na insekte, deluju odbojno (repelentno) i onemogućavaju razvoj njegovih larvi. Mineralni sloj na biljci deluje kao izolator i termički zaštićuje list i plodove. Prirodni minerali uvećavaju lisnu masu i održavaju njenu vitalnost.

  Pri visokim temperaturama  Zeofolio voćar na biljci smanjuje temperaturu za 10–15 stepeni tako da biljka nesmetano vrši fotosintezu i transpiraciju

  Insekticidi pomešani sa mineralima imaju uvećano dejstvo za 30%.

Zeolit zeoinvest
Zeofolio Povrtar

 Ekološki proizvod za zaštitu povrtarskih kultura

 • ZOFOLIO POVRTAR je prirodan fungicid i prirodan insekticid.

  U letnjim uslovima na plodu ne dozvoljava pojavu ožegotina. Minerali odbijaju štetne ultraljubičaste zrake.

 • Mešavina prirodnih minerala sa efikasnim dejstvom kao prirodni fungicidi i prirodni insekticidi.

  • Zaštita od gljivičnih,bakterijskih i virusnih bolesti
  • Sprečava razvoj nekih štetnih insekata
  • Revitalizuje oštećenja na  biljkama
  • Sprečava ravoj parazitskih i bakterijskih procesa
  • Upija UV- zrake i termički štiti zelene delove na biljkama
 • ZEOFOLIO  POVRTAR   deluje na patogene i štetne insekte  tako što usporava i onemogućava njihov razvoj, razviće i razmnožavanje. Prirodni minerali se lepe na insekte, deluju odbojno (repelentno) i onemogućavaju razvoj njegovih larvi. Mineralni sloj na biljci deluje kao izolator i termički zaštićuje list i plodove.

 • Pri visokim temperaturama  ZOFOLIO POVRTAR na biljci smanjuje temperaturu za 10–15 stepeni tako da biljka nesmetano vrši fotosintezu i transpiraciju

  Prirodni minerali uvećavaju lisnu masu i održavaju njenu dužu vitalnost.

Zeolit zeoinvest
Zeofolio stablo

Mikronizirani mineralni kompleks za zimsko premazivanje stabala voćaka

 • PRIRODNI MINERALI ZA EFIKASNU ZIMSKU ZAŠTITU STABALA VOĆAKA.
 • ZEOFOLIO STABLO na biljkama onemogućava prezimljavanje patogena i vrši u sanaciju svih povreda (razna  oštećenja na kori, stablu i granama).

ZEOFOLIO STABLO uspešno otklanja smolotočinu i druge primese sa biljaka.

ZEOFOLIO STABLO potpomaže pripremu biljaka za zimske uslove , povećava otpornost biljaka prema bolestima, štetočinama i raznim stresnim situacijama.

ZEOFOLIO STABLO na prirodan način sprečava prisustvo patogena na biljkama. Jedan od načina je da svojom igličastom strukturom ne dozvoljavaju štetočinama da se razvijaju na biljkama.

 • Premazivanje stabala kod voćaka se vrši od jeseni i traje do proleća.

 • U određenu količinu minerala sipa se 30–40% vode i dobijenom smešom se premazuju  stabla voćaka.

 • Premazivanjem stabala sa prirodnim mineralima se postiže potpun efekat gore navedenih rezultata.

 • ZEOFOLIO STABLO premažite vaša stabla koštičavih voćaka i uverite se u izuzetnu uspešnost  prirodnih minerala.

   

   

Zeolit zeoinvest
Zeofolio zimsko prskanje

PRIRODNI MINERALI ZA ZIMSKU ZAŠTITU VOĆAKA

 • ZEOFOLIO na biljkama  onemogućava prezimljavanje patogena i vrši sanaciju svih povreda (razna  oštećenja na kori, stablu i granama).

  ZEOFOLIO  uspešno otklanja smolotočinu i druge primese sa biljaka.

ZEOFOLIO  potpomaže pripremu biljaka za zimske uslove.

ZEOFOLIO  JE  USPEŠNIJI  OD  SVIH  HEMIJSKIH  PREPARATA KOJI SU NAMENJENI  ZA  ZIMSKO PRSKANJE  VOČAKA.

Prirodni minerali  u zimskim uslovima na biljci povećavaju  temperaturu za  1 – 2  stepena i tako je štite od izmrzavanja.

ZEOFOLIO  na prirodan način sprečava prisustvo patogena na biljkama. Jedan od načina je da svojom igličastom strukturom ne dozvoljavaju štetočinama da priđu biljkama.

ZEOFOLIO  potpomaže pripremu biljaka za zimske uslove

Prvo prskanje se obavlja kada otpadne veći deo lišća (80%) , kako bi se uspešno pokrile sve ranice i pravovremeno sprečila infekcija.

Doziranje:   4 kg.  ZEOFOLIO  na 100 l. vode.

Drugo prskanje se vrši  u periodu  februar – mart – april  mesec.

ZEOFOLIO pomešati  u odnosu:  3 – 5 kg. na 100 l. vode

Prilikom prskanja voditi računa o sledećim uslovima:

 • Spoljašnja temperature vazduha da bude 50C i više.
 • Da biljke budu suve.
 • Da se biljke okupaju sa svih strana.
zeo mikrobi
Zeomikrobi

Korisni mikroorganizmi stimulatori rasta i mobilizatori hranljivih elemenata

 • Korisni mikroorganizmi stimulatori rasta i mobilizatori hranljivih elemenata

 • Uloga korisnih mikroorganizama je kolonizacija korena i stvaranje neprobojne zaštitne barijere (biofilm). U njemu se prirodno sintetišu razni metaboliti koji imaju aktivaciono, stimulativno i zaštitno dejstvo. neophodnih za zdrav razvoj i formiranje prinosa najvišeg kvaliteta. Istovremeno dolazi do aktivacije odbrambenog sistema biljke, koji zajedno sa mikroorganizmima iz preparata formira izuzetno izdržljiv antimikrobni štit, otporan na napade patogena.

 • Istovremeno dolazi do aktivacije odbrambenog sistema biljke, koji zajedno sa mikroorganizmima iz preparata formira izuzetno izdržljiv antimikrobni štit, otporan na napade patogena.

 • Zeomikrobi je organski mikrobiološki preparat koji nije štetan po zdravlje ljudi i okolinu. Zeomikrobi se može primenjivati na svim tipovima zemljišta. Preradom organske i neorganske materije. Zeomikrobi obezbeđuju dobru rastresitost i aeraciju zemljišta, što je preduslov za zdrav i jak koren.
 • Optimalna primena Zeomikrobi je na 14 dana. 
 • Ukoliko postoje sistemi za navodnjavanje ili orošavanje, moguća je češća primena u malim koncentracijama, radi održavanja brojnosti i kompeticije.
 • Jedna od glavnih uloga Zeomikrobi sredstva u zemljištu je da vezana i teško rastvorljiva jedinjenja ponovo učine dostupnim za biljke. Nakon primene broj korisnih mikroorganizama u zemljištu se naglo povećava. Mehanizmi delovanja korisnih zemljišnih mikroorganizama su veoma raznovrsni. Osnovna uloga je da biljkama sa kojima žive u zajednici (simbioza), obezbede najpovoljnije uslove za razvoj kao i zaštitu od bolesti
 • Korisni mikroorganizmi stvaraju prirodnu zaštitu oko biljaka i konstantno se odupiru dejstvu patogena. Da bi došlo do ostvarenja infekcije, brojnost patogena mora da poraste. Redovnim dodavanjem preparata Zeomikrobi pored ostalog održava se brojčana prednost korisnih mikroorganizama i time sprečava razvoj i širenje patogena.
 • Veoma je važno čišćenje zemljišta za sledeću godinu, zbog čega se savetuje primena Zeomikrobi i na žetvenim ostacima.

Upotreba i doze: 

Zeomikrobi se primenjuju u svim razvojnim fazama, samostalno, ili sa redovnim tretmanima ishrane i zaštite. Dobro promućkati pre upotrebe i intenzivno mešati u punom rezervoaru sa kompatibilnim proizvodima. Zeomikrobi se u rezervoar dodaju nakon ubacivanja svih preparata.

 • Tretman semena:  (2,5 – 5%) 25 – 50 ml Zeomikrobi na 1 lit. vode (prskati ili kratko potopiti u rastvor);
 • Tretman rasada:  25 ml Zeomikrobi na 1 lit. vode (2-4 puta nedeljno);
 • Ratarske kulture:  5 lit./ha;
 • Povrtarske kulture:   4-5 lit./ha;
 • Voćarske kulture: 4-5 lit./ha, (drvenasto voće u punom rodu 5 lit./ha);
 • Cveće: 50-100 ml  na 10 lit. vode;
 • Razlaganje biljnih ostataka posle žetve:  4-5 lit./ha;
 • Primena sistemom kap po kap:  5-10 ml Zeomikrobi na 1m2(na svakih 10-14 dana);

Najpogodnija temperatura vode za rastvaranje 15-25   ̊C.

Čuvati na suvom i tamnom mestu na temperaturi od +5 do +25   ̊C).

Zeolit zeoinvest
Zeomaks

Folijarno prirodno mineralno đubrivo

 • Jedna  od najznačajnijih  uloga  proizvoda Zeomaks   je jačanje čvrstoće plodova i sprečavanje pucanja plodova

–  Poboljšava mehaničku čvrstoću stabla, lista, sprečava pucanje plodova,

–  Vezuje toksične ostatke štetnih materija prisutne u zemljištu,

–  Pomaže prevazilaženje blokade fosfora,

–  Poboljšava otpornost na sušu i mraz,

–  Poboljšava otpornost na bolesti i štetočine.

Prirodni  minerali  koji se ugrađuju u ćelijske zidove značajno utiču  na  smanjenje  poleganja biljaka, povećavajući  njihovu  mehaničku  čvrstoću   i  otpornost  na  mehaničke   povrede   tkiva. Ovaj   efekat   je  važan   kod  mladih   biljaka – za  jačanje  stabla  i  grana, kod  rasada povrća  i  kasnije  u  plodonošenju, za  elastičnost  i  čvrstoću  kod  mladih  izdanaka  maline,  za jačanje  “nežnih”  mladih  listova  voća (npr. kajsije  izložene  jakom  vetru). Takođe  jedna  od najznačajnijih  uloga  proizvoda Zeomaks   je jačanje čvrstoće plodova i sprečavanje pucanja plodova. Mehanička čvrstoća ploda tretiranog sa  Zeomaks  je obezbeđena ugradnjom  prirodnih  minerala  u  ćelijske  zidove   površine  ploda  gde  se  ugrađuje  kristalna  rešetka  silicijuma koja  je  čvrsta  ali  i  elastična  pa  plod  može  neometano  da  raste  tj.  ovo  je  velika  pomoć kod  plodova  koji  su  skloni  pucanju – paradajiz,  trešnja,  višnja  idr.

Takođe  ova  kristalna rešetka   pomaže  usvajanje  hranljivih  elemenata  u  plod  pa  je   krupniji  i  čvršći  tj kompaktniji  i  bolje  strukture  “mesa”  što  je  važno  za  kvalitet.

Prirodni  minerali poboljšavaju  usvajanje  fosfora  i  preuzimaju  njegovu  ulogu. Kada  je  u  biljkama  prisutna potrebna količina   hranljivih elemenata one lakše podnose nedostatak ili nedostupnost fosfora. Primenjuje  kod  mladog  rasada,  kod  povrća  u  punom plodonošenju, kod  voća  u  periodu  intenzivnog  rasta  i  pred  sazrevanje  na  svakih  15-tak dana.

Zeolit zeoinvest
Zeo Adsorb / Zeolit-klinoptilolit

Za popravak ambijentalnih uslova na farmama

 • Zeoadsrb – se koristi u farmama za popravku ambientalnih uslova i negu životinja. 

  • Ima dvostruko dejstvo – vezuje štetna isparenja i amonijak, zajedno sa prostirkom gradi kvalitetno đubrivo
  • Aposorbuje stetna isparenja, amonijak i neprijatne mirise truleži
  • Popravlja ambijent prostora
  • Sprecava kondenzaciju kod betonskih podova
  • Sa inkrementima životinja obrazuje kvalitetno đubrivo
  • Koristi se za živinarske farme, staje, svinjce, farme činlila, itd.
 • Zeoadsrb – se koristi u farmama za popravku ambientalnih uslova i negu životinja. 

  • Ima dvostruko dejstvo – vezuje štetna isparenja i amonijak, zajedno sa prostirkom gradi kvalitetno đubrivo
  • Aposorbuje stetna isparenja, amonijak i neprijatne mirise truleži
  • Popravlja ambijent prostora
  • Sprecava kondenzaciju kod betonskih podova
  • Sa inkrementima životinja obrazuje kvalitetno đubrivo
  • Koristi se za živinarske farme, staje, svinjce, farme činlila, itd.

Zeoadsrb zadržava iz prostirke (slama-celuloza) amonijak i kalijum i obavlja funkciju fermentacije u aerobnih i anaerobnih uslovima.

Zeoadsorb onemogućava stvaranje nitrata i nitrita (veoma opasni za životinje i ljude). U zemljama Evropske zajednice je utvrđeno štetno dejstvo mineralnih đubriva nakon dugogodišnjeg decenijskog korišćenja.

Zeoadsrb je i đubrivo a istovremeno vrši i dekontaminaciju nitrata i nitrita (NITRATNA DIREKTIVA – 676EC).

Zeoadsorb  vezuje toksine i sprečava mikoze kod papkara i time sprečava krivljenje nogu.

Zeoadsorb sa stajnjakom se može primeniti u količini od 35-40 t/ha, svake 2-3 godine. Potrošnja Zeoadsorba  je u direktnoj vezi sa vrstom domaće životinje, higijenom i ambijentom objekta, a pre svega poda.