Proizvod “ZEO ADSORB” - primena za sanaciju mrlja od nafte i naftnih derivata

Zeolit zeoinvest
Zeo Adsorb

PROIZVODI:

 1. Zeoadsorb, pak. (25kg/1), granulacija 0-1 mm.
 2. Zeoadsorb-1 , pak. (25kg/1) granulacije 0-200 mikrona.

Zeo Adsorb
 • Zeo Adsorb je proizvod za efikasno vezivanje raznih vrsta ulja, naftinih derivata i ugljovodonikaOmogućava uspešnu i ekonomičnu sanaciju i prevenciju zagađivanja u industrijskim objektima. Uspešno sprečava zagađivanje životne sredine u slučaju iznenadnih izlivanja-akcidentnih situacija. Koristi se u naftnoj industriji u svim ciklusima eksploatacije-proizvodnje-distribucije-prodaje (naftna bušotina, rafinerija, utovarni terminali, skladišni i distributivni centri, benzinske stanice).
 • Namenjen je za uspešno uklanjanje ulja, naftnih derivata i ugljovodonika na benzinskim stanicama, servisnim centrima, mehaničarskim radionicama, laboratorijama i drugim mestima gde se navedeni produkti nalaze.
 • Proizvod Zeo Adsorb uspešno adsorbuje 30-70 % ulja, naftnih derivata i ugljovodonika od svoje mase.
 • Adsorbent se lako nanosi, ne razlaže se u vodi, ne resorbuje i vrlo brzo upija navedene prosute materije.

Upotreba: Površinu sa prolivenim uljima, naftinim derivatima i ugljovodonicima prekriti slojem Zeo Adsorb. Debljina sloja adsorbenta (minimum 5 mm) određuje se na terenu u zavisnosti od vrste, starosti i količine-sloja prosutih materija. Nakon 30-60 minuta pokupiti i očistiti Zeo Adsorb sa upijenim materijama. Postupak se može ponavljati do potpunog očišćenja medijuma (beton, asfalt, pločice, zemljište) od ulja, naftinih derivata i ugljovodonika. 

 • Zeo Adsorb je proizveden je od ekološki zdravog materijala, prirodnog zeolita-klinoptilolita i za njegovu primenu nisu potrebne posebne mere zaštite.
 • Proizvod nije štetan za ljude, životinje i biljke.

Tretmani za uklanjanje nafte i naftnih derivate sa čvrstih površina beton, pločice izvodi se u nekoliko koraka, u zavisnosti od količine izlivenog derivata, kao i podloge  na kojem se nalazi derivati za uklanjanje.

 1. Prvi tretman. Da bi se nafta i naftni derivati  i opasne hemikalije sakupile sa površina, potrebno je da se Zeo Adsorb granulacija 0-1 mm, nanese na zahvaćeno mesto, prekrije tankim slojem i nakon  30-60 minuta pokupi u odgovarajuće posude. U tom periodu nekoliko puta promešati zeolit na tretirano mesto, da bi se uspostavio veći kontakt zeolit-polutant.
 2. Drugi tretman: Mikronizirani zeolit;  0-100 mikrona. Može se izvesti odmah nakon prvog tretmana. Na zagađeno mesto naneti-prekriti tankim slojem. Nakon 30 minuta pokupiti i odložiti u odgovarajuće posude. Mikronizirani zeolit poseduje veću površinu šupljina i kanala u svojoj  strukturi samim tim i veću moć apsorpcije i dospeće dublje u površinu koja je zagađena, u ovom slučaju beton.
 3. Treći tretman: Mikronizirani zeolit 0-100 mikrona. Sipati u prskalicu ili šmrk za pranje tvrdih površina 10kg/100 lit vode i isprati zagađenu površinu.

Na ovaj način sprečavamo polutante i zagađivače da  dospeju u eko sistem jer će u velikoj meri biti trajno vezani u rešetki zeolita.

 • Ponuda:
  1. Zeo adsorb, pak. (25/1), granulacija 0-1 mm.
  2. Zeo adsorb, pak. (25/1) granulacije 0-200 mikrona.

 

 • Predstavljanje osobina (karakteristika) zeolita sa lokacije Slanci-V.Selo,  Srbija

Identifikacija minerala:

Prirodni ZEOLIT-Klinoptilolit, sedimentnog porekla (1g568) Regulativa EU

  • Prosečna vrednost kapaciteta katjonske izmene: KKI >180 meq/100g.
  • Mineralna faza: Mineral iz grupe zeolita, klinoptilolit sa sadržajem u tufu preko 80%.
  • Pored klinoptilolita u manjoj količini javljaju se felspadi, liskuni, i u tragovima kalcit i ilit.

 

 • Hemijska analiza: 

SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

MgO

Na2O

K2O

TiO2

68,00-69,32

12,28-13,23

1,07-1,29

2,45-3,85

O,45-0,73

0,39-0,97

1,04-1,08

0,17-0,33

 

 • Spektrohemijska  analiza (ppm):

Cu

Zn

Cd

Ni

Cr

Pb

Sb

Mn

11-12

31-33

1,0-1,5

25-40

10-13

30-40

25-30

22-49