Prirodni zeolit u zaštiti životne sredine

 1. Prirodni zeolit se koristi kao adsorbent mirisa i štetnih materija u prirodnim vodenim sredinama namenjenim za kupanje, gde obezbeđuje čistoću i kvalitet vode. Takođe, prirodni zeolit se koristi u prečišćavanju otpadnih voda, u kom slučaju se održava povećana biološka aktivnost procesa obrade vode.
 2. Zeolit se koristi za prečišćavanje i pripremu vode za piće.
 3. Pored prečišćavanja vode, zeolit je od velikog značaja za filtraciju vazduha i gasa, stvaranje filtracionih barijera u izgradnji deponija, utiče na sprečavanju kontaminacija zemljišta.
 4. Prirodni zeolit smanjuje štetan efekat koji nastaje procesom izrade asfalta.
 5. Poboljšava ekološke uslove u stočarskim objektima i održava biološki proces koji se odvija u toku proizvodnje biogasa.

Prednosti primene zeolita

5/5

Prečišćavanje kanalizacionih, industrijskih javnih i kišnih voda

 • Zeolit je sorbent katjona teških metala,
 • Kao anjonski adsorber, sorbuje biocide i apsorbuje organski vezane halogene,
 • Sprečava širenje formiranja mulja,
 • Smanjuje ekonomske troškove zbog smanjene upotrebe hemijskih sredstava,
 • Smanjuje koncentraciju hlorisanih ugljovodonika (CKV),
 • Adsorbuje mirise,
 • Stabilizuje procese i sigurnost čak i u slučaju značajnih varijacija u nivou kontaminacije,
 • Smanjuje ukupnu količinu azota,
 • Pokazuje efikasnost kod razdvajanja mulja i čiste vode.

Čišćenje vazduha filtracijom produkata sagorevanja

 • Sorpcija teških metala,
 • Dehidratacija gasa,
 • Sorpcija dioksina, acetilena, ugljen-dioksida, sumpornih jedinjenja,
 • Odvajanje vazduha,
 • Sorpcija gasnog amonijaka,
 • Sorpcija vlage u slučaju odstupanja radne temperature u postrojenjima za spaljivanje otpada,
 • Pogodan za primenu kao adsorbent u eliminaciji atmosferskog pražnjenja amonijaka,
 • Mehanički filter za uklanjanje produkata sagorevanja i čestica prašine.

Primena u proizvodnji biogasa

 • Povećava efikasnost postrojenja,
 • Održava stvaranje mikroorganizama,
 • Povećava proizvodnju biogasa

Čišćenje prostorija štala

 • Povećava kapacitet apsorpcije smeća (voda, amonijak, gasovi),
 • Smanjuje vlažnost,
 • Smanjuje koncentraciju amonijaka u prostorima za životinje,
 • Poboljšava higijenu stoke, smanjuje bolesti životinja,
 • Mešanjem sa stajnjakom dobija se ekološko đubrivo.

Proizvod za Ekologiju “ZEO ADSORB”

Zeo Adsorb
Zeo Adsorb