Za bolji prinos i kvalitet proizvoda!

Za bolji prinos i kvalitet proizvoda!

Zeolit - klinoptilolit / Zeo Invest d.o.o

POLJOPRIVREDA

PREDNOSTI PRIMENE ZEOLITA: •poboljšava sposobnost zadržavanja vode u zemljištu,
•smanjuje ispiranje hranljivih materija,
•povećava efikasnost primene đubriva
•omogućava zadržavanje hranljivih materija, reguliše njihov sadržaj i sporo oslobađa u zemljištu,
•stimuliše rast i razvoj korenovog sistema biljaka,
sprečava zagađenje podzemnih voda štetnim supstancama koje su unete u zemljište,
•poboljšava jonsku izmenu u zemljištu.
•Poboljšava strukturu zemljišta •Prirodni nemetalični mineral, oplemenjivač zemljišta
•Pruža doprinos u održavanju higijene zemljišta.
reguliše vrednost pH zemljišta,

STOČARSTVO

PREDNOSTI PRIMENE ZEOLITA
•Poboljšava imunitet i zdravstveno stanje životinja, povećava produktivnost,
•Pozitivno utiče na kvalitet mesa i mleka,
•Veže bioamine, metabolite, selektivno adsorbuje amonijak,
Stabilizuje pH-vrednost gastrointestinalnog trakta,
•Kao deo hranidbene mešavine obezbeđuje se niska vlažnost hrane,
Sprečava kontaminaciju krmne smeše sa plesnima i mikotoksinima,
Smanjuje ukupni unos hrane,
Podiže nivo produktivnosti farme,
Smanjuje emisiju amonijaka u životnoj sredini,ekologija

PREDNOSTI PRIMENE ZEOLITA: Prečišćavanje kanalizacionih, industrijskih javnih i kišnih voda Zeolit je sorbent katjona teških metala,
Kao anjonski adsorber, sorbuje biocide i apsorbuje organski vezane halogene,
Sprečava širenje formiranja mulja,
Smanjuje ekonomske troškove zbog smanjene upotrebe hemijskih sredstava,
Smanjuje koncentraciju hlorisanih ugljovodonika (CKV),
Adsorbuje mirise,
Stabilizuje procese i sigurnost čak i u slučaju značajnih varijacija u nivou kontaminacije,
Smanjuje ukupnu količinu azota,
Pokazuje efikasnost kod razdvajanja mulja i čiste vode.

POLJOPRIVREDA

PREDNOSTI PRIMENE ZEOLITA: •poboljšava sposobnost zadržavanja vode u zemljištu,
•smanjuje ispiranje hranljivih materija,
•povećava efikasnost primene đubriva
•omogućava zadržavanje hranljivih materija, reguliše njihov sadržaj i sporo oslobađa u zemljištu,
•stimuliše rast i razvoj korenovog sistema biljaka,
sprečava zagađenje podzemnih voda štetnim supstancama koje su unete u zemljište,
•poboljšava jonsku izmenu u zemljištu.
•Poboljšava strukturu zemljišta •Prirodni nemetalični mineral, oplemenjivač zemljišta
•Pruža doprinos u održavanju higijene zemljišta.
reguliše vrednost pH zemljišta,

STOČARSTVO

PREDNOSTI PRIMENE ZEOLITA
•Poboljšava imunitet i zdravstveno stanje životinja, povećava produktivnost,
•Pozitivno utiče na kvalitet mesa i mleka,
•Veže bioamine, metabolite, selektivno adsorbuje amonijak,
Stabilizuje pH-vrednost gastrointestinalnog trakta,
•Kao deo hranidbene mešavine obezbeđuje se niska vlažnost hrane,
Sprečava kontaminaciju krmne smeše sa plesnima i mikotoksinima,
Smanjuje ukupni unos hrane,
Podiže nivo produktivnosti farme,
Smanjuje emisiju amonijaka u životnoj sredini,ekologija

PREDNOSTI PRIMENE ZEOLITA: Prečišćavanje kanalizacionih, industrijskih javnih i kišnih voda Zeolit je sorbent katjona teških metala,
Kao anjonski adsorber, sorbuje biocide i apsorbuje organski vezane halogene,
Sprečava širenje formiranja mulja,
Smanjuje ekonomske troškove zbog smanjene upotrebe hemijskih sredstava,
Smanjuje koncentraciju hlorisanih ugljovodonika (CKV),
Adsorbuje mirise,
Stabilizuje procese i sigurnost čak i u slučaju značajnih varijacija u nivou kontaminacije,
Smanjuje ukupnu količinu azota,
Pokazuje efikasnost kod razdvajanja mulja i čiste vode.

O kompaniji

Preduzeće ZEO INVEST d.o.o. svojim poslovnim partnerima nudi kvalitetan prirodni zeolit-klinoptilolit i proizvode na bazi prirodnog zeolita, za primenu u oblasti, poljoprivrede, farmakologije, ekologije, veterine.

Naši ciljevi su jasno definisani, a razlozi zbog kojih biste za saradnju izabrali ZEO INVEST su:

  • Ponuda domaćeg prirodnog zeolita, utvrđenog kvaliteta, koji spada u red najkvalitetnijih prirodnih zeolita-klinoptilolita u svetu.
  • Ponuda proizvoda od prirodnog zeolita za primenu u poljoprivredi, ekologiji, veterini, farmakologiji…
  • Sigurnost i pouzdanost u radu sa korektnim cenama i poštovanjem zadatih rokova.

Nakon višegodišnjeg kontinuiranog istraživanja, ispitivanja i testiranja na terenu razvili smo grupu jedinstvenih proizvoda pod nazivom  ZEO-PRO.