Zeofolio

Prirodni Ekološki proizvodi za zaštitu biljaka

  Prirodni preparati za zaštitu biljaka od bolesti i štetočina

 •  Zaštita od gljivičnih, bakterijskih i virusnih bolesti ,
 •   Sprečava razvoj nekih štetnih insekata,
 •   Revitalizuje  oštećenja na  biljkama,
 •  Sprečava ravoj parazitskih i bakterijskih procesa,
 •   Upija UV- zrake i termički štiti zelene delove na biljci.

1.  ZEOFOLIO-Ratar:

 

ZEOFOLIO  RATAR  sadrži prirodne zeolitne minerale i njihove komponente. Prirodni minerali višestruko pozitivno deluju na popravku kvalitetnih osobina ratarskih plodova  i uvećavaju njihov kvantitet.

ZEOFOLIO  RATAR: Štiti biljke od gljivičnih, bakterijskih , virusnih bolesti i sprečava razvoj nekih štetnih insekata. Hrani biljke i revitalizuje oštećenja na bil

jkama.

Uloga prirodnih  minerala  u  zaštiti  biljaka   je  veoma   značajna  jer  se  njihovom  primenom stvara  strukturna  barijera  za  prodiranje  fitopatogenih  organizama  u  ćelije  biljaka  i time povećava  otpornost  biljaka  na  razvoj  bolesti, a  takođe  u  značajnoj  meri  se  smanjuje  tj. ometa  i  napad  insekata  jer  silikati  oblažu  i  ojačavaju  biljna  tkiva  i oštećuju  usni  aparat  i otežavaju  varenje  kod  insekata. Na  ovaj  način  biljke  povećavaju svoj odbrambeni mehanizam,  pa  se  primena pesticida  može  značajno redukovati.

      Biljke iz prirodnih minerala lako usvajaju hranljive elemente  N, P, K , Mg, Ca,Fe,Si, Na ,Mn  i tako nadoknađuju njihov nedostatak za vitalne funkcije. Prirodni  minerali  vezuju  za  sebe  toksične  elemente (npr. Al, Mn, Kd  itd.) koje  biljka  usvaja iz  podloge  što  je  posebno  izraženo  na  kiselim  zemljištima  i  kod  žitarica. Prirodni  minerali poboljšavaju  usvajanje  fosfora  i  preuzimaju  njegovu  ulogu, pa  kada  je  u  biljkama  prisutna veća količina  prirodnih minerala , one lakše podnose nedostatak ili nedostupnost fosfora. Takođe, prirodni  minerali  olakšavaju  usvajanje  kalijuma,  natrijuma,  gvožđa  i  azota. Tretman  ZEOFOLIO   RATAROM   treba uraditi odmah čim se primeti problem sa fosforom ( simptomi kod kukuruza su ljibičasti listovi, manje korenskih dlačica) ili kada se primeti zastoj i deformacije biljaka usled trovanja. Tretman se može ponoviti posle 10 dana.

 • Upija UV- zrake i termički štiti zelene delove na biljkama.
 • U letnjim uslovima na plodu ne dozvoljava pojavu ožegotina.
 • Prirodni minerali odbijaju štetne ultraljubičaste zrake.
 • Pri visokim temperaturama  ZEOFOLIO RATAR  na biljkama smanjuje temperaturu za 10–15 stepeni tako da biljke nesmetano vrše fotosintezu i transpiraciju.

Primena :

Rastvoriti mešavinu u vodi i primeniti u sledećoj razmeri:

 •  kukuruz, pšenica, raž, ječam, ovas  4 kg./ 100 lit. vode
 •  suncokret, soja, uljana repica, šećerna repa  3 kg/100 lit.  vode.
 •  deteline, leguminoze 5 kg/100 lit. vode.

    ————————————————————————————————————————

      3. ZEOFOLIO – Voćar     

       Folijarna primena u voćarstvu

    

ZEOFOLIO – Voćar deluje na patogene  organizme i štetne insekte  tako što usporava i onemogućava njihov razvoj, razviće i razmnožavanje.

 • Prirodni minerali se lepe na insekte, deluju odbojno (repelentno) i onemogućavaju razvoj larvi.
 • Mineralni sloj na biljci deluje kao izolator i termički štiti list i plodove.
 • U letnjim uslovima na plodu ne dozvoljava pojavu ožegotina.
 • Minerali odbijaju štetne ultraljubičaste zrake.
 • Pri visokim temperaturama Zeofolio voćar na biljci smanjuje temperaturu za 10–15 stepeni tako da biljka nesmetano vrši fotosintezu i transpiraciju
 • Prirodni minerali u sastavu Zeofolio voćar uvećavaju lisnu masu i održavaju njenu dužu vitalnost.
 •  Zeofolio voćar eliminiše otrove iz plodova.
 •  Zeofolio voćar produžava vreme čuvanja plodova. 
 • Kod mešanja sa pesticidima (fungicidi,insekticidi ), ZEOFOLIO  VOĆAR  se dodaje u količini od 1 kg. na 100 lit. vode.
 • Prirodni minerali uvećavaju lisnu masu i održavaju njenu dužu vitalnost.
 • Pesticidi  pomešani sa  ZEOFOLIOM  VOĆAROM   produžavaju i uvećavaju svoje dejstvo za preko 20%.

Sastav:

 • mikronizirani minerali zeolita-klinoptilolita i dodatnih prirodnih minerala 
 • veličine čestica < 60 μm.
 • ZEOFOLIO  VOĆAR  čine prirodni minerali sa različitim osobinama koji deluju kao prirodni fungicidi i prirodni insekticidi.
 • ZEOFOLIOM  VOĆAROM  se prskaju biljke u toku vegetacije i zaštićuju se od gljivičnih, bakterijskih i vrusnih bolesti.
 • ZEOFOLIO  VOĆAR  pokriva određeni segment zaštite voćaka i vinove loze protiv bolesti i štetočina.
 • Deluje na: plamenjaču, pepelnicu, moniliju, kruškinu buvu, sivu plesan, krastavost ploda, pegavost lista …
 • Sprečava razvoj nekih štetnih insekata
 • Revitalizuje oštećenja na  biljkama
 • Sprečava ravoj parazitskih i bakterijskih procesa
 • Upija UV- zrake i termički štiti zelene delove na biljci

PRIMENA:

 •  Jabuka, kruška, dunja:    5 kg/100 lit. vode 
 •  Vinova loza:      4 kg/100 lit. vode
 • Breskva,nektarina:  3 kg/100 lit. vode  
 • Trešnja,višnja,kajsija,šljiva:   4 kg/100 lit. vode
 •  Borovnica, lešnik, malina, kupina:   3 kg/100 lit. vode

Rok upotrebe:  Neograničen kada se pakovanje čuva na suvom mestu pri temperaturi od 10-20 0C.

Pakovanje:  5 kg,   15 kg  Proizvodi: Zeo Invest d.o.o.    www.zeolit.rs ;   e-mail. zeoinvest@gmail.com     +381 64 2547523