Zeo silaza

 

ZEOSILAŽA je proizvod od prirodnih minerala Zeolita i drugih namenjen za pripremanje i čuvanje silaže. 

Sprečava razvoji širenje plesni, eliminiše mikotoksine.
Siliranje je način konzerviranja biljaka vlažnim putem koji se postiže fermentacijom pomoću mikroorganizama u odsustvu vazduha.
Zeosilaža je efikasno sredstvo za odvijanje procesa stabilne fermentacije silaže. Sprečava pojavu plesnih bolesti i održava stabilan kvalitet.
Koristi se kod u pripremanju silaže kod: kukuruza, deteline, trave, repinih rezanaca …
Proces se odvija mlečno-kiselinskom vrenjem u siliranoj masi koju vrše bakterije u anaerobnim uslovima i na temperaturi 25-35 oC.
Uslov nesmetanog obavljanja ovog procesa je da masa koja se silira sadrži dovoljnu količinu ugljenih hidrata- šećera i Zeosilažu 0,3-0,5%.
  • Pozitivno utiče na opšte parametre kvaliteta silaže adsorbovanjem dela vlage iz biljnog materijala i stvaranjem uslova koji favorizuju mlečnokiselinsko vrenje.
  • Popravlja kvalitet silaže i smanjuje količinu mikotoksina pri siliranju hraniva sa dovoljnim količinama fermetabilnih ugljenih hidrata.
  • Posipa se ravnomerno na zelenu masu biljaka i potom se gazi mašinama.
Dodaje se 3-5 kg zeosilaže na tonu silažne mase.
Pakovanje  5 kg,    20 kg.
Proizvodi  Zeo Invest d.o.o.
E-mail: zeoinvest@gmail.com