Zeo adsorb

 

Zeo adsorb

Adsorbent ulja, naftinih derivata i ugljovodonika

Proizvod za efikasno vezivanje raznih vrsta ulja, naftinih derivata i ugljovodonika.

Omogućava uspešnu I ekonomičnu sanaciju i prevenciju zagađivanja u industrijskim objektima. Uspešno sprečava zagađivanje u slučaju iznenadnih izlivanja-akcidentnih situacija.

Koristi se u nafnoj industrijiu u svim ciklusima eksploatacije-proizvodnje-distribucije-prodaje (naftna bišotina, rafinerija, utovarni terminali, skladišni i distributivni centri, benzinske stanice).

Zeoadsorb se koristi u redovnim i vanrednim situacijama zaštite i u ostalim granama industrije: hemijska, mašinska, automobilska kao i prehrambena. Koristi se za tretiranje prolivenog ulja, maziva, goriva, hemikalija, na tvrdim površinama.

 Namenjen je za uspešno uklanjanje ulja, naftnih derivata i ugljovodonika na benzinskim stanicama, servisnim centrima, mehaničarskim radionicama, laboratorijama i drugim mestima gde se navedeni produkti  nalaze.

Proizvod Zeoadsorb uspešno adsorbuje 30-70 % ulja, naftinih derivata i ugljovodonika od svoje mase.

 Adsorbent se lako nanosi, ne razlaže se u vodi, ne resorbuje i vrlo brzo upija navedene prosute materije.

Upotreba:    Površinu sa prolivenim uljima, naftinim derivatima i ugljovodonicima prekriti slojem Zeoadsorb. Debljina sloja adsorbenta (minimum 5 mm) određuje se na terenu u zavisnosti od vrste, starosti i količine-sloja prosutih materija. Nakon 15-20 minuta pokupiti i očistiti Zeoadsorb sa upijenim materijama. Postupak se može ponavljati do potpunog očišćenja medijuma (beton, asfalt, zemljište) od ulja, naftinih derivata i ugljovodonika. 

Zeoadsorb je proizveden je od ekološki zdravog materijala, prirodnog zeolita-klinoptilolita i za njegovu primenu nisu potrebne mere zaštite.

 • Proizvod nije štetan za ljude, životinje i biljke.
 • Prirodni zeolit klinoptilolit:
  Hemijski sastav(%): SiO2=68,20-69,32; Al2O3=12,28-13,23; Fe2O3=1,07-1,29;  CaO=2,45-3,85; MgO=O,45-0,73;  Na2O=0,39-0,97; K2O=1,04-1,08;  TiO2=0,17-0,33;   GŽ=11,07-12,0
 • Spektrohemijski:(ppm): Cu=11-12; Zn=31-33; Cd=1-1,5; Ni=25-40; Cr=10-13;  Pb=30-40; Sb=25-30; Mn=22-49;
 • Mineraloski: Klinoptilolit >85%; feldspati + kvarc ≤15%;

          Pakovanje: 25 kg
Rok upotrebe: neograničen

 

 Granulisani prirodni zeolit  za popravak ambijentalnih uslova na farmama

Zeoadsrb – se koristi na farmama za popravku ambientalnih uslova i negu životinja.

Ima dvostruko dejstvo – vezuje štetna isparenja i amonijak, zajedno sa prostirkom gradi kvalitetno đubrivo

 • Koristi se za živinarske farme, staje, svinjce, farme činlila, itd.
 • Aposorbuje stetna isparenja, amonijak i neprijatne mirise truleži
 • Popravlja ambijent prostora
 • Sprecava kondenzaciju kod betonskih podova
 • Sa inkrementima životinja obrazuje kvalitetno đubrivo

Zeoadsorb – adsorbuje (upija kao sunđer) tečnost i ostale isparljive supstance i vezuje ih za svoju kristalnu rešetku.
Zeoadsorb sa slamom i drugom prostirkom upija mokraću i osoku i stvara izvanredno đubre. Zeoadsorb  povećava efekat delovanja đubriva sa većim koeficijentom iskorišćenja azota, fosfora i kalijuma.

Zeoadsorb sa stajnjakom deluje više godina što je skoro identično razlaganju mineralnih đubriva.

Zeoadsorb  sa stajnjakom se može primeniti u količini od 35-40 t/ha, svake 2-3 godine. Potrošnja Zeoadsorba  je u direktnoj vezi sa vrstom domaće životinje, higijenom i ambijentom objekta, a pre svega poda.

Zeoadsorb zadržava iz prostirke (slama-celuloza) amonijak i kalijum i obavlja funkciju fermentacije u aerobnih i anaerobnih uslovima.

Zeoadsorb onemogućava stvaranje nitrata i nitrita (veoma opasni za životinje i ljude). U zemljama Evropske zajednice je utvrđeno štetno dejstvo mineralnih đubriva nakon dugogodišnjeg decenijskog korišćenja.

Zeoadsorb  je i đubrivo a istovremeno vrši i dekontaminaciju nitrata i nitrita (NITRATNA DIREKTIVA – 676EC). Zeoadsorb  vezuje toksine i sprečava mikoze kod papkara i time sprečava krivljenje nogu.