ZEOLIT ZA POLJOPRIVREDU

Prirodnim  ZEOLITOM do većeg prinosa i zdravog roda. 

         Zeoliti su silikatni minerali koji su nastali vulkanskim delovanjem, kontaktom vulkanske lave sa vodom, vazduhom, vatrom i zemljom.  Njegova trodimenzionalna struktura ima negativno naelektrisanje tako da se u kontaktu sa pozitivno naelektrisanim toksičnim materijama ponaša kao magnet koji ih privlači u svoju rešetkastu strukturu.  

          Pozitivni efekti  efikasne i široke primene u poljoprivredi se odnose na sposobnost da veoma dobro adsorbuje vlagu i hraniva i na taj način utiče na povećanje prinosa i kvaliteta roda, reguliše vlažnost zemljišta kako u sušnim periodima tako i kod prekomernog prisustva  vode. Unosom zeolita u zemljište dobijamo dobrog lovca i čuvara vlage kao i skladište makro i mikro hranljivih elemenata potrebnih za razvoj biljaka. Zeolit ima dobar učinak na koren biljaka kod niskih temperatura tačka smrzavanja  je -20 0C. Kako ističu stručnjaci zeolit reguliše pH u zmljištu, obnavlja i čisti zemljište, veže za sebe teške metale, ostatke pesticida, herbicida i ostalih štetnih materija, pomaže provetravanje zemljišta. U kombinaciji sa mineralnim đubrivima zeolit sprečava ispiranje hranljivih materija  iz zemljišta, tako da ih biljka može duže koristiti.

         Glavno svojstvo zahvaljujući kojem se prirodni zeolit koristi u kombinaciji sa đubrivima je činjenica da su izmenljivi katjoni u zeolitima sporo dostupni izvor hraniva za biljke. Zeolitom se obezbeđuje stabilno i konstantno snabdevanje biljaka hranljivim materijama u dužem vremenskom periodu. Zeolit sprečava ispiranje hranljivih materija iz zone korena i njihovo oticanje u dublje slojeve zemljišta preko podzemnih i nadzemnih voda. Savremena poljoprivredna praksa ne sme zanemariti i ekološki aspekt proizvodnje odnosno zaštitu životne sredine. Ogromna površina zemljišta u svetu pa i kod nas je kontaminirana teškim metalima, bakar, kadmijum, olovo … . Sposobnost zeolita je da za sebe veže navedene teške metale i sprečava njihovo oticanje u životnu okolinu kao i usvajanje tih štetnih materija od strane biljaka.

Zeolit poboljšava fizičko-mehaničke osobine zemljišta,

 • Zeolit povećava sposobnost upijanja i zadržavanja vode u zemljištu,
 • Zeolit povećava sposobnost zadržavanja hranljivih elemenata u zemljištu,
 • Zeolit reguliše kiselost zemljišta, Ph- vrednost
 • Zeolit poboljšava ishranu biljaka, razvija korenov sistem, intenzivira rast i plodnost,
 • Zeolit smanjuje bolesti biljaka,
 • Zeolit sadrži neophodne elemente za razvoj: magnezijum, kalijum i kalcijum,
 • Zeolit na zemljište utiče kao meliorant,
 • Zeolit je efikasno sredstvo kod asanacije zemljišta 

      

           Svojstva zeolita

 • Sposobnost vezivanja vode iz zemljišta i njeno postupno otpuštanje tako da su biljke kroz ceo vegetacijski period snabdeven vlagom, ublažava posledice suša kao i prekomernog prisustva vode,
 • Čisti i obnavlja zemljište od teških metala, ostataka pesticida i herbicida i ostalih štetnih materija
 • Pomaže vazdušnoj propustljivosti zemljišta,
 • Pospešuje stvaranje humusa,
 • Jača korenov sistem biljaka, intenzivira rast i plodnost,
 • Povećava klijavost
 • Zeolit klinoptilolit ne zamrzava kod niskih temperatura i do -20 C, povećava otpornost osetljivih biljaka na mraz.
           Primena zeolita u poljoprivredi:
             Obavezna stručna  konsultacija sa agronomom, obratiti pažnju na karakter zemljišta, vrstu gajene biljke                                                                i granulaciju prirodnog zeolita.
 • Razbacivanjem po celoj površini parcele, pre oranja, u zavisnosti od vrste zemljišta,
 • Razbacivanje, zajedno sa mineralnim đubrivom,
 • Može se razbacivati kada se seje poljoprivredna kultura ili kasnije sa prihranom,
 • Kod sadnje vinove loze 0,5 kg po sadnom mestu,
 • Kod proizvodnje sadnih kalemova 0,5-1 kg po 1m2
 • Kod sadnje voćaka 1-2 kg po jami,( sadnom mestu)
      Značaj  primene prirodnog zeolita u poljoprivredi:                           
 • Smanjenje nitrifikacije azota
 • Smanjenje ispiranja azota iz tretiranog zemljišta
 • Smanjenje primene doze nitrata amonijaka
 • Efektivan u kombinaciji sa organskim đubrivima

 

ZEO INVEST d.o.o.