Agro Zeolit

Agrozeolit – Prirodni zeolit-klinoptilolit za popravak strukture zemljišta, povećanje prinosa i kvaliteta gajenih poljoprivrednih  kultura.  Obezbedite biljkama snagu za brži rast i veću otpornost na bolesti. 

 Mineral iz grupe zeolita: klinoptilolit sa sadržajem u tufu 75- 85%. 

Prosečna vrednost kapaciteta katjonske izmene: KKI >  180 meq/100gr.

 • Hemijska analiza: SiO2=63,19-64,55%; Al2O3=13,75-14,49%; Fe2O3=1,93-2,30%; CaO=4,55-4,90%; MgO=0,80- 0,88%; Na2O=0,80-0,88%; K2O=0,84-1,04%;  TiO2=0,17-0,34%; MnO2 =0.015-0.05%;  P2O5 =0,065-0,207%;
 • Sadržaj teških metala i mikroelemenata:(ppm):Cu=6,20; Ag<0,01; Cd=3,0; Co=28,0; Cr= 5,8; Mo=17; Ni=21,0 Pb=35.0;  Sb=42,0;  Sn<50; Zn=42;  As<10;  Ba<50;   Nb<10; Se<10;  Zr<20.

Oblasti primene:       Poljoprivredna proizvodnja (ratarstvo, povrtarstvo, voćarstvo, rasadnička proizvodnja, cvećarstvo), organska proizvodnja, ekologija,  građevinarstvo,  stočarstvo (popravak ambijentalnih uslova, proizvodnja đubriva).

Svojstva zeolita:  

 • Zeolit popravlja fizičko-mehaničke osobine zemljišta,
 • Zeolit povećava sposobnost upijanja i zadržavanja vode u zemljištu,
 • Zeolit povećava sposobnost zadržavanja hranljivih elemenata u zemljištu, 
 • Zeolit reguliše kiselost zemljišta, Ph- vrednost
 • Zeolit poboljšava ishranu biljaka, razvija korenov sistem, intenzivira rast i plodnost,
 • Zeolit utiče na smanjenje bolesti biljaka,
 • Zeolit sadrži neophodne elemente za razvoj: magnezijum, kalijum i kalcijum,
 • Zeolit na zemljište utiče kao meliorant,
 • Zeolit je efikasno sredstvo kod asanacije zemljišta.
Preporučuje se stručna  konsultacija sa agronomom o načinu primene zeolita. Obratiti pažnju na osobine zemljišta, vrstu gajene poljoprivredne kulture i granulaciju prirodnog zeolita.
Nacin Primene:
 •  Razbacivanjem po celoj površini parcele, pre oranja, u zavisnosti od vrste zemljišta, od 500 kg do 5 tona/ha.
 • Razbacivanje zajedno sa mineralnim đubrivom, pre oranja,
 • Kod sadnje vinove loze 0,5 kg po sadnom mestu,
 •  Kod proizvodnje sadnih kalemova 0,5-1 kg po 1m2 ,
 •  Kod sadnje voćaka 1kg po jami,( sadnom mestu).

Agrozeolitom možete popraviti kvalitet  zemljišta, povećati imunitet biljaka, obezbediti optimalno prisustvo vlage i dostupnost hranljivih materija neophodnih za razvoj biljaka,  na kraju dobiti povećan prinos i zdraviji rod.