Agrorod

AGROROD je 100% prirodno mineralno ekološko đubrivo i stimulator rasta biljaka sa makro i mikro hranljivim elementima. 

Agrorod đubrivo i oplemenjivač zemljišta je mamenjeno za neutralizaciju kiselih zemljišta i ishranu biljaka makro i mikro hranljivim elementima iz prirodnih minerala.

Agrorod čine prirodne mineralne komponente određenog sastava i kvaliteta, domaćeg porekla, za primenu u poljoprivrednoj proizvodnji.

Agrorod je:

 • Ekološki proizvod, prirodni netoksični proizvod,
 • Potpuno bezbedan za ljude, životinje i okolinu,
 • Nema štetnih efekata,
 • Smanjuje upotrebu neekoloških đubriva,
 • Reguliše pH zemljišta,
 • Poboljšava klijavost semena,
 • Poboljšava razvoj korenovog sistema,
 • Eliminiše otrove u plodovima.

Efikasno utiče na popravak kvaliteta zemljjišta. Popravlja fizičke, hemijske i biološke osobine zemljišta. Reguliše kiselost, rastresitost, pH vrednost, neutrališe teške metale i prisutne toksične elemente (pesticide i herbicide).

Agrorod  se primenjuje u sklopu redovnih agrotehničkih mera, u jesen ili rano proleće, kao i prilikom sadnje direktno ubacivanjem u brazde.

Primenom agroroda ostvaruje se višegodišnja korist kao i značajna ekonomska ušteda. Ubacivanjem u zemljište predsetvenom obradom, prilikom oranja, osigurava se čuvanje vlage i hranljivih materija u zemljištu, omogućava njihovo otpuštanje i usvajanje od strane biljaka tokom cele vegetacijske sezone.

Glavna  svojstva agroroda:

 • reguliše vlažnost zemljišta, adsorbuje vodu, i formira vodni rezervoar, povećava otpornost na sušu,
 • popravlja vodovazdušni režim kod zemljišta,
 • veže u svoju strukturu teške metale, pesticide i  radioaktivne elemente,
 • poboljšava kvalitet plodova i povećava prinos biljnih  kultura,
 • u svoju strukturu veže đubriva i postepeno ih otpušta,
 • uz primenu agroroda  klasično đubrenje se smanjuje  za 30% – 50%. 

Sastav: Ca=19,5%; Mg=10,50%;  K=0,5%  Fe= 1,1%;  Na=0,4%;  Mn=0,012%; P= 0,10%.

PRIMENA:

Za sve biljne kulture posebno one čija je produktivnost mala u uslovima kisele sredine, kao i one koje zahtevaju veće količine magnezijuma (voće, povrće, vinova loza, krompir). Namenjeno za sve tipove zemljišta u kojima je pH ispod 5,5.

Primenom Agroroda uz upotrebu ostalih mineralnih i organskih đubriva, na kiselim zemljištima prinosi se mogu povećati (u zavisnosti od gajene kulture i stanja zemljišta pre tretiranja) od 10 do 50%. Povećava se izbor kultura za gajenje, poboljšava kvalitet i smanjuje prisustvo opasnih i štetnih materija u plodovima.

Agrorod se ravnomerno raspoređuje po zemljištu rasipačima za razbacivanje mineralnih đubriva, ili na manjim površinama ručno. Obavezno je Agrorod zbog homogenizacije izmešati sa zemljom tanjiranjem pre dubokog zaoravanja do određene dubine u zavisnosti od vrste biljaka.

Pre primene Agroroda, poželjno je uraditi analizu zemljišta, kako bi se mogla odrediti potrebna količina za primenu.
Doziranje (u zavisnosti od pH) i analize zemljišta: 0,5 – 4 t/ha.

Za sve informacije konsultujte agronoma..
Čuvati na suvom i tamnom mestu.

Poreklo: R. Srbija, 

 “Zeo Invest” d..o.o.
Pakovanje:  1 kg;    5 kg;    20 kg
www.zeolit.rs   e mail:zeoinvest@gmail.com
064 254 7523   063 7495134